Kotkas tegutsevatelt stividorikompaniidelt Steveco ja Containersteve mõisteti välja suured kompensatsioonid.
Lisatud 24.04.2017

 

Steveco juhtum sai alguse aprillis 2010, kui ettevõte koondas majanduslikel ja tootmislikel põhjustel 67 dokkerit. AKT viis 30 dokkeri eest asja kohtusse, et nõuda kahjutasu töösuhte põhjendamatu lõpetamise eest.

 

Esimese astme kohus määras aastal 2013 Steveco maksma kahjutasu ebaseadusliku töösuhte lõpetamise eest 17 dokkerile. Kohtu arvates valiti nad välja diskrimineerivalt tervislikel põhjustel.

 

Steveco kaebas otsuse edasi. Teise astme kohus tõstis kahjutasu summat veelgi, nii et pooled dokkerid said rohkem kui esimese astme kohus oli määranud. Teiste puhul jäi summa samaks.

Steveco taotles luba kaevata otsus edasi kõrgeima instantsi kohtu poole. Seda luba ei antud nii et teise astme kohtu otsus jäi jõusse ja ettevõttel tuleb välja maksta ligi 500 000 eurot.

Väikseim kahjutasu summa inimeso kohta oli 9863,40 ja suurim summa - 27852,80. Igale dokkerile maksti veel 5000 eurot hüvitustrahvi. Lisaks kahjutasule ja hüvitustrahvile pidi Steveco veel ka viivist maksma.

 

Teine oluline lõpule viidud kohtuasi oli Containersteve poolt Soomes kehtiva koostööseaduse (yt-laki) rikkumine. Selles nõudis AKT kompensatsiooni 19-le dokkerile selle seaduse rikkumise eest. Nimelt otsustas Containersteve loobuda konteinerite käsitlemise teenusest eelnevalt firmasiseseid läbirääkimisi pidamata, mis rikub koostööseadust.

Kohus määras Containersteve maksma kompensatsiooni 164000 eurot, seega 6000 kuni 10000 eurot inimese kohta. Lisaks tuli Conteinerstevel maksta viivist ja hüvitada kohtukulud 16 000 euro eest. Containersteve edasikaebamistaotlust ei rahuldatud.

 

Kohtuprotsessi algul Steveco's peausaldusisikuna töötanud ja praegu AKT-s sadamate sektsiooni juhtiv on kohtuotsusega rahul ja kommenteeris seda järgmiselt :" Liiga pikk protsess, aga õiglane tulemus!"

 

Ka AKT 1. aseesimees Arto Sorvali on asjade käiguga rahul. Ja ka tema kritiseerib kohtuasja liiga pikka käsitlemist: "Kui töövõtja läheb otsima õigust kohtu käest, siis võtab kohtuasja lahendamine ja kahjude hüvitamine aega 6-7 aastat, see ei ole mõistlik. Just sellistel juhtumid rõhutavad ametiühingute olulisust. Sellised protsessid on kallid ja rasked, nii et töötajal üksinda on pea võimatu sellega toime tulla. Ja ega ka Soome töötukasssagi selliste asjadega ei tegele."

 

20.04.2017

AKT lehest tõlkinud Raul Siniallik


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)