EMSA tegevuskava aastateks 2017 – 2021.

 
 

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on tegus organisatsioon, mis suudab efektiivselt esindada ning kaitsta oma liikmete huve kõigil tasemetel ja institutsioonides, samuti avalikkuses.

EMSA esmaseks ülesandeks on liikmeskonnale  kaasaegse töökeskkonna, töö- ja palgatingimuste ning sotsiaalsete garantiide kehtestamine ennekõike läbi  kollektiivlepingute ja seadusandluse.
 
 
PRIORITEEDID :

- Liikmeskonna kasvatamine ja kogu merendusklastri ettevõtluse järk-järguline
   kaasamine kollektiivsetesse töösuhetesse;
- Merenduse ja ennekõike laevanduse olulisuse teadvustamine ühiskonnas ja vastavasisuliste uuringute      sünnile kaasaaitamine;
- Aktiivne osavõtt riikliku merenduse arengukavaga ette nähtud tegevusest, ennekõike kaubalaevastiku          taastamismeetmete väljatöötamises ja tihe koostöö sellega tegelevate institutsioonidega;
- Organisatsiooni efektiivsuse ja suutlikkuse täiustamine/kasvatamine;
- Osakondadesisese kommunikatsiooni ja ametiühingutöö täiustumisele kaasaaitamine;

 
Tegevuskavaga saad tutvuda siin.
 

 

 

 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)

Foorumis kirjutati