ML Sailor laadimistööd Hanko sadama dokkerite streigi ajal
Lisatud 27.11.2019

26.novembri õhtul toimus Soomes Hanko sadamas Eesti lipu all seilaval laeval ml Sailor intsident, milles sunniti Eesti laevaperet kehtiva kollektiivlepingut rikkudes osalema laeva laadimisoperatsioonides.
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) sõlmitud kollektiivlepingute kohaselt ei tohi Laevapere liikmetelt nõuda kauba käsitlemisega seotud töid, mida traditsiooniliselt või ajalooliselt teevad sadamatöölised. Hanko sadamas lõpetasid sadamatöötajad töö kell 23.00, mille tulemusena jäi laevale laadimata kümmekond veokit.

Ml Sailor kapteni korraldusel jätkasid osad laevapere liikmed laadimistöid sadamatöötajate asemel. Taolise tegevusega rikkus laeva kapten kehtivat kollektiivlepingut.

Kõik EMSA poolt sõlmitud kollektiivlepingud sätestavad samuti, et kui laev on sadamas, kus toimub kollektiivne töötüli sadamatööliste ametiühingu osavõtul, siis ei tohi keegi laevapere liikmetest tegeleda peale- ja mahalaadimistöödega, mida traditsiooniliselt või ajalooliselt teeksid töötülis osalevad sadamatöölised ja mille teostamine võiks mõjutada töötüli kulgu. Tööandja ei tohi rakendada mingeid mõjutusvahendeid laevapere liikmete vastu, kes sellist töötüli ja legaalset tegevust austavad. Käesolevas punktis toodud alusel tööst keeldumist ei loeta meretöölepingu rikkumiseks.
EMSA esimees Jüri Lember : „ Eks me kohe hommikul arutame oma juhtkonnas ja ka laeva usaldusisikuga, mis me ette võtame. Üks on selge, et me ei aktsepteeri taolist laevapere survestamist, millega selgelt rikutakse kehtivat kollektiivlepingut. Esimene samm saab olema selgituse nõudmine tööandjalt, kelle alluvuses kõnesoleva laeva kapten töötab ehk siis Navirail OÜ-lt“.
 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)