EMSA VARA

13.1. EMSA vara moodustub:
13.1.1. Liikmemaksudest;
13.1.2. annetustest ja eraldistest;
13.1.3. põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste korraldamisest;
13.1.4. muudest seadusega lubatud laekumistest.

13.2. EMSA osakonna vara kasutab ja käsutab osakonna usaldusisik osakonna eelarve alusel.

13.3. EMSA lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.


 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)

Foorumis kirjutati