Juristi nõuanded

29.03.2010Kuidas esitada töötasunõuet?
Töötasunõude esitamiseks tuleb esmalt välja arvestada, kui palju tööandja oleks pidanud töötasu maksma ja võrrelda sellega, kui palju tegelikult maksti.
Loe edasi
10.01.2010Mida peaks teadma ravikindlustuse hüvitisest?
Möödunud aasta 1. juulist muutus ravikindlustuse hüvitise maksmise kord töötaja haigestumise korral. Suurendati töötaja omavastutust seniselt 1 päevalt 3 päevani ja tööandjale pandi kohustus maksta hüvitist ajutise töövõimetuse 4. kuni 8. päevani. Lisaks vähendati hüvitise määra seniselt 80%-lt 70%-le.
Loe edasi
05.01.2010Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
Tallinkis on alanud periood, kus paljusid teenindava personali töötajaid informeeritakse töötasu vähendamisest koos proportsionaalse tööaja vähendamisega. Põhjendatakse seda sammu nii ettevõtte halbade majandustulemuste kui ka reisijate arvu ajutise vähenemisega.
Loe edasi
10.12.2009Töölepingu lõpetamine pikaajalise töövõimetuse tõttu
Ma sain hoiatuse, et olen olnud sel aastal üle 4 kuu töövõimetuslehel ja minu tööleping võidakse lõpetada. Kas nii võib teha?
Loe edasi
01.12.2009Töötaja vastutus uues töölepinguseaduses
Töötaja peab tööandja vara kasutamisel käituma heauskselt ja kohusetundlikult ning püüdma kahju tekkimist igal juhul vältida. Samas peab tööandja olema huvitatud sellest, et töötajad oleksid koolitatud ja järelevalve varade üle oleks piisav. Tööandjal on võimalik kasutada mitmeid vahendeid selleks, et viia kahju tekitamine töötajate poolt miinimumini: võimalus töötajaid valida, pakkuda neile koolitusi, teostada järelevalvet, teha inventuure, oma vara kindlustada jne.
Loe edasi
01.12.2009Puhkuse regulatsioonist uues töölepinguseaduses
Uue seaduse jõustumisega muutub kehtetuks määrus, millega laevapere liikmetele anti 7 lisapuhkepäeva, seoses töötamisega merel. Kuna mul õnnestus olla TLS-i läbirääkimisdelegatsioonis, siis kahju meremeestele sellest ei tekkinud, sest Mereteenistuse seaduses muudeti ära laevapere liikmete põhipuhkuse pikkus, milleks alates 01. juulist on 35 kalendripäeva.
Loe edasi
  Vanemad uudised

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)

Foorumis kirjutati