Kas tead, mis on ahistamine ja türanniseerimine?
Lisatud 18.05.2018

Kõikidel töötajatel on õigus töötada ilma oma töökohas ahistamise ja türanniseerimise all kannatamata. Kahjuks ei õnnestu paljudel töötajatel seda põhiõigust nautida. Kõikide tööandjate kohustuseks on tagada töötajate kõikide ahistamise ja türanniseerimise vormide kaotamine nende töökohal. Ahistamise ja türanniseerimise lõpetamise eest kannavad samuti vastutust ametiühingud koos töötajatega.

Euroopa Ühenduse Laevaomanike Assotsiatsioon (ECSA) ja ametiühinguid esindav Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) on veendunud, et ahistamine ja türanniseerimine on lubamatud ning on koostöös koostanud suunised laevandusettevõtetele selle kohta, mida neil tuleks ette võtta ahistamise ja türanniseerimise lõpetamiseks.

Ahistamine ja türanniseerimine tekitab ähvardava ja vaenuliku töökeskkonna ning nõuab kõrget hinda stressi, motivatsiooni puudumise, tööst rahulduse kaotamise, töölt puudumiste ja tööst loobumise kujul. Ahistamiseks on sealhulgas mis iganes sobimatu ja ebameeldiv käitumine mingi isiku suhtes, mis tahtlikult või mitte põhjustab viimasel rahutust, alandatust, kohmetust või ebamugavust.

Türanniseerimine on ahistamise erivorm, kuhu kuulub vaenulik või kättemaksuhimuline käitumine, mis on teisele isikule ähvardava või hirmutava toimega.

Türanniseerimisega kaasneb sageli võimu või ametiseisundi kuritarvitamine ning see on sageli kestev ja ettearvamatu. See võib olla kättemaksuhimuline, julm või pahatahtlik. Samal ajal võib see aset leida ka siis, kui isik ei teadvusta oma käitumise mõju teistele isikutele või ei ole tal mingit kavatsust kedagi türanniseerida. Tähtis on siin sellise käitumise mõju teistele isikutele – kui see neid ärritab, hirmutab, alandab, laseb tunda end kaitsetuna või õõnestab eneseusaldust, tuleb seda käsitleda kui türanniseerimist,

 
Türanniseerimise näiteid:

● sõnalised või füüsilised ähvardused, nagu personali või kaastöötajate peale karjumine või vandumine nii avalikult kui omavahel, sh naeruvääristavaid või stereotüüpseid lauseid või märkusi kasutades;

● isiklikud solvangud;

● kellegi või tema võimete nii omavaheline kui avalik alavääristamine või naeruvääristamine;

● kellegi kohta pahatahtlike kuulujuttude levitamine;

● äkilised raevuhood või tujutsemine teatava isiku või rühma suhtes, sageli tühistel põhjustel;

● kellegi mittevajalikule ja liialdatud järelvalvele allutamine, tema kogu tegevuse jälgimine või liigne kriitilisus pisiasjades;

● kestev ja õigustamata kriitilisus;

● põhjendamata nõudmiste esitamine personalile või kaastöötajatele;

● põhjendamata ametikohustustele mittevastavate teenindavate või alavääristavate tööülesannete andmine või vastutusvaldkondade äravõtmine;

● isiku ignoreerimine või väljatõrjumine ühiskondlikust elust, kollektiivi koosolekutest, diskussioonidest, kollektiivsetest otsustest või planeerimisest;

● ähvarduste või mitteasjakohaste märkuste tegemine karjäärivõimaluste, töökindlustuse või töötulemuste raporti suhtes.

Allikas: ETF ja ECSA kokkulepe

Võrdsed võimalused ja mitmekesisus Euroopa Laevanduses
Ahistamise ja türanniseerimise lõpetamine töökohal
Suunised laevakompaniidele, ECSA ja ETF

 

Kui tead või kahtlustad, et Sind või Sinu töökaaslasi türanniseeritakse, kuid Sul ei ole laevas kelleltki abi küsida, pöördu EMSA poole ning räägi toimuvast. Kui Sa ei soovi midagi ette võtta, me ei sekku. Kui soovid enda eest seista, me toetame Sind ja vajadusel ka esindame.

Evelin Tomson
EMSA org.sekretär
tel 6116391, 56457733

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)