Kuidas esitada töötasunõuet?
Lisatud 29.03.2018

Töötasunõude esitamiseks tuleb esmalt välja arvestada, kui palju tööandja oleks pidanud töötasu maksma ja võrrelda sellega, kui palju tegelikult maksti. Kui arvestusest nähtub eksimine töötaja kahjuks, saab selle arvestuse alusel koostada nõude töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Täna on aktuaalseim töötasu vähemmaksmine Tallinkis tingitud tunnipalga rakendamisest kuupalga asemel.

EMSA aitab meie liikmete töötasu kontrolli teha töötaja poolt esitatud järgmiste dokumentide alusel

 - avaldus EMSA juhatusele
 - tööleping ja selle muudatused (eelkõige need, mis puudutavad töötasu ja tööaega)
 - palgalehed (täpse arvestuse saab teha ainult siis, kui on olemas järjestikused palgalehed kvartali lõikes)

Kokkulepitud töötasu võrreldakse EMSA kollektiivlepingu järgse minimaalse ametipalga määraga.

Kui töötaja ei ole EMSA liige, ei ole tal õigust nõuda kollektiivlepingu laiendamist, kui selle kohaldamist ei ole kokku lepitud tema töölepingus. Tallinki töötajate töölepingutes on enamasti viide, et kollektiivlepingut laiendatakse, kui töötaja on kollektiivlepingu sõlminud ametiühingu liige. Töötajail, kes alles astuvad ametiühingu liikmeks, tekib nõudeõigus liikmeksastumise kuust.

Saamatajäänud töötasu võib nõuda kuni 3 aastat tagantjärele, peale seda nõue aegub, st. kui rikkumine kestab pikemat aega, siis mida hiljem töötaja oma õiguste kaitseks abi küsib, seda väiksemaks jääb kokkuvõtteks hüvitise summa.


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)