EMSA liige küsib ja jurist vastab.
Lisatud 11.12.2018

Lugupeetud EMSA liige.

Hea küsimuse püstitad. Vanemahüvitise suuruse arvutamisel kehtib järgmine printsiip: Vanemahüvitis arvutatakse hüvitisele õiguse tekkimisele eelnenud aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude järgi. Aastatulu jagatakse 12 kuuga, kuid 12 kuust lahutatakse eelnevalt päevad, mil vanem oli haiguslehel, hoolduslehel või rasedus- ja sünnituspuhkusel. Jagatis ongi vanemahüvitise suurus. Näiteks, kui ema jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele märtsis 2017 ning õigus vanemahüvitisele tekib 2016. aasta tulude alusel, jagatakse 2016. aasta kogutulu 12-ga. Kui aga rasedus- ja sünnituspuhkus algab 1. novembril 2016 ning vanemahüvitise maksmine algab peale 20. märtsi 2017, siis vanemahüvitis arvutatakse järgnevalt: 2016. aasta tulud jagatakse 10 kuuga. Arvestamata jäetakse rasedus- ja sünnituspuhkusel oldud kuud.

Seega tööle minek haiguslehe ajal ehk selle katkestamine on mõistlik ainult juhul kui su sissetulek oleks suurem kui Tallinkist saadud keskmine kuutasu või halvemal juhul sellega võrdne, sest kui sa haiguslehel ei ole, siis läheb see periood hüvitise suuruse arvestamisele sisse. Lisaks võib sul tekkida probleeme tööandjaga, sest sellisel maa peal töötamise juhul peaksid sa Tallinkist võtma palgata puhkuse. Kuna kui sa haiguslehel ei ole, siis peaksid ju lepingu kohaselt laevale tööle minema. Palgata puhkust antakse aga ainult poolte kokkuleppel.

Loodetavasti oli sulle otsuse tegemisel sellest vastusest abi.

Lugupidamisega

Kaia Vask
 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)