Töövõime vähenemise tõttu töölepingu ülesütlemine
Lisatud 19.11.2018

Sellest küsimusest ei selgu, kelle ettepanekul tööleping erakorraliselt üles öeldakse, sest töölepingu ülesütlemine sellel alusel võib toimuda nii tööandja kui ka töötaja algatusel, õiguslikud tagajärjed on aga erinevad. Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles terviseseisundi halvenemise tõttu, mis ei luba tal töötamist jätkata, siis ei kvalifitseeru ta töötuskindlustuse hüvitise saajate ringi. Kui aga tööandja ütleb töölepingu erakorraliselt üles, kuna töötaja pole pikka aega olnud suuteline tööd tegema (pikaajaline töövõimetusleht), siis on töötajal endiselt õigus saada töötuskindlustushüvitist.


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)