Matuse toetus
Lisatud 12.02.2017

Lähedaseks loetakse üldjuhul 1.ringi sugulasi – abikaasa, vanemad ja lapsed. Erandid on võimalikud ka teiste pereliikmete suhtes, eriti kui lahkunul ei ole teisi sugulasi ja kulude kandmine on ainuüksi või peamiselt taotleja kanda. Matusetoetus on, mitte hiljem kui 3 kuu jooksul isiku surmast, liikme avalduse ja lähisugulase ( ema, isa, abikaasa või elukaaslane, laps ) surmatunnistuse ning sugulust tõendava dokumendi koopia alusel automaatselt, liikme avalduse alusel, makstav toetus, mille iga-aastase suuruse määrab volikogu;

Avaldusel tuleb märkida oma suhe lahkunuga ja lisada surmatunnistuse koopia. Alates 2011 aastast asendab seda perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend.

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)