Laste suvelaager
Lisatud 12.02.2017

Igal aastal on EMSA liikmetel võimalik taotleda toetust oma laste suvelaagrikulude katteks.
Tegutsevatest laagritest saab infot www.noortelaagrid.edu.ee . Ka koolide ja spordiklubide korraldatud trennilaagrid on abikõlbulikud.

Meie eelistus ja suurem toetussumma on suunatud merealaseid teadmisi ja oskusi arendavale Noorte Merelaagrile , mis tegutseb projektipõhiselt. Aasta-aastalt on merelaager noorte seas üha populaarsem, mistõttu on osavõtusoovist vaja neile varakult teatada.

Merelaagri poolt rakendatakse EMSA liikme lapse puhul lapsevanemale 50 eurost broneerimistasu ja 100€ suurust garantiitasu. Nende tasumine toimub üldistel alustel kõigi teiste laste vanematega. Garantiitasu 100 eurot tagastatakse lapsevanemale Merelaagri poolt peale EMSA poolset makset laagrile. Lapse Merelaagrisse mitteilmumisel ilma mõjuva põhjuseta (haigestumine, mis on tõendatud arsti või perearsti tõendiga) ja/ või sellest õigeaegsel Merelaagri ametliku kontakti mitteteavitamisel broneerimistasu ja garantiitasu ei tagastata.

Lastelaagri toetuse taotlemiseks ootame avaldusi tavaliselt aprilli-mai kuu jooksul, kuid alates 2015. aastat HILJEMALT juuni kuu viimaseks päevaks – täpsem info usaldusisikult. EMSA-poolse toetussumma suurus selgub peale avalduste kokkukogumist ja taotlejate arvu kindlakstegemist. Tähtajast hiljem avaldusi enam vastu ei võeta ning toetust ei eraldata!


Toetus makstakse üldjuhul välja peale lapsevanema poolt laagrikulude tasumist tõendava kuludokumendi esitamist (sularahatšekk või maksekorraldus). Erandiks on Merelaager, kellele lapsevanemal tuleb tasuda ainult registreerimismaks – ülejäänud summa jaguneb EMSA ja lapsevanema vahel, ning EMSA kannab kinnitatud toetussumma otse Merelaagrile.

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)