Tööandjale tekitatud kahju hüvitamine
Lisatud 19.05.2018

Järjest sagedamini küsitakse meilt, kas tööandja võib nõuda töötajatelt tekkinud kauba puudujäägi hüvitamist kauba letihinnas. Selline korraldus olevat laevadesse jõudnud, kuid keegi pole seda veel kirjalikus vormis näinud. Samas hüvitamist nõutakse ning paljud töötajad on sellega ka pidanud ühel või teisel põhjusel nõustuma.

Uue tööseadustiku valguses olukorda hinnates saab aga öelda järgmist. Töötaja ei pea hüvitama kahjusid, kui tööandja ei tõesta tema otsest süüd tekkinud puudujäägis. Juhul kui on süü tõestatud, siis on tööandjal vaja selgeks teha, kas tegemist oli tahtliku rikkumisega või hooletusega. Tahtliku rikkumise korral peab töötaja hüvitama nii otsese kahju kui ka saamata jäänud tulu. Ehk teisisõnu – tööandja võib nõuda kahju hüvitamist müügi hinnas, sest see sisaldab ka võimalikku kasumit. Hooletusest tekkinud kahju suuruse hindamisel peab tööandja aga arvestama paljude teiste asjaoludega, nt. töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks. Hüvitist tuleb vähendada tööandja tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra. Võib öelda, et hooletuse puhul tekkinud kahju korral ei ole mõistuspärane, et hüvitatakse kahju terves ulatuses, vaid seda peaks vähendama, kaalutledes iga konkreetset juhtumit eraldi.

Pikemalt kirjutame tööandjale kahju hüvitamisest ja varalise vastutuse lepingu sõlmimisest järgmises Kiikris.

 
Kaia Vask
EMSA esimees, LLM

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)