Pressiteade:Siim Kallase ja Catherine Trautmanni viimased Rail Balticu teemalised avaldused ei ole adekvaatsed.
Lisatud 14.06.2017

Pressiteade
13.06.2017
Siim Kallase ja Catherine Trautmanni viimased Rail Balticu teemalised avaldused ei ole adekvaatsed.
Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust on esitanud konstruktiivset kriitikat ja soovinud avatud debatti Eestile olulise raudteetaristu ajakohastamisel. Mõistame, et viimastel päevadel kõrgete ametikandjate poolt meie suhtes vallandanud kriitika on reaktsiooniks eelmisel nädalal (8.06.2017) Riigikogu konverentsisaalis viie tuntud seltsi ja ühingu korraldatud konverentsile. Osutasime seal järeldustele, mille kohaselt tasuvusuuringus sisalduvate vigade summa ulatub vähemalt 4,1 miljardi euroni ehk veerandini kõikidest sotsiaalmajanduslikest tuludest. Suurima veana tõime välja veoautode saastemõju arvutamises tehtud ca 3 miljardi suuruse vea, sest tänapäevaste veokite saastenäitajad on 25 korda väiksemad kui tasuvusanalüüsis on arvestatud. Vigade parandamise järel näitab tasuvusanalüüs, et projekt ei ole Euroopa Liidu jaoks abikõlbulik.
„Kui senini on Rail Balticu poolt ja vastu hääled olnud sageli usu küsimus, siis hiljuti valminud EY tasuvusanalüüs annab esimest korda võimaluse projekti täpsemalt analüüsida. Esmakordselt oleme saanud viidata ka eksitavatele arvutustele, millega projekti seni on põhjendatud. Euroopa Komisjoni endise asepresidendi Siim Kallase emotsionaalne kriitika meie konverentsi päeval ja Euroopa Komisjoni Rail Balticu projekti koordinaatori Cathrine Trautmanni tänane avaldus ei ole adekvaatseks vastuseks meie poolt viidatud miljarditesse küündivatele arvutusvigadele. Pigem peaksid Kallas ja Trautmann võitlema selle eest, et EL maksumaksjate raha investeeritakse heaperemehelikult niisugustesse projektidesse, mis on reeglite kohaselt tasuvad. Nõuame, et EY tasuvusanalüüsile koostatakse sõltumatu audit ning palume, et Riigikogu ei võta RB eelnõu ratifitseerida enne esile toodud vigade kontrollimist,” ütles Tanel Ots kodanikuühendusest Avalikult Rail Baltikust.
MKM ega RB Rail AS ei osalenud Riigikogus toimunud konverentsil ega ole ka hiljem tasuvusanalüüsis leiduvaid vigu kommenteerinud. Täna Riigikogu majanduskomisjonis toimunud arutelul tutvustas Karli Lambot tasuvusanalüüsis leitud vigu. Koosolekul viibinud MKM-i kantsler Ahti Kuningas tunnistas esitatud vigade olulisust ning väljendas soovi saada nende kohta vastused EY-lt.
ARB on kirjavahetuses MKM-ga mitmetele EY tasuvusanalüüsi vigadele palunud vastuseid juba enam kui kuu tagasi, kuid pole vastuseid saanud.
222 avalikkuses tuntud kodanikku avaldasid pöördumise Riigikogule, kus palutakse RB lepingut mitte ratifitseerida.
Konverentsi video, slaidid ja pöördumine: http://avalikultrailbalticust.ee/index.php?id=856
Lisatud Karli Lamboti ettekanne RK majanduskomisjonis.
Lisainfo:
Tanel Ots
tanel.ots@sakuvald.ee , 56 636 400
Karli Lambot
 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)