Eestis ei ole riiklikku tegevusprogrammi tööstressi- ja vägivalla ennetamiseks
Lisatud 01.12.2017

Uuringute järgi sõltub ettevõtete edukus paljuski usalduslikest töösuhetest ning heast juhtimis- ja ohutuskultuurist. Sellele vaatamata kannatavad inimesed tööstress- ja vägivalla all ning 40% töötajate hinnangul esineb Eestis töökiusamist sagedamini just juhtide poolt - puudu on põhjalikust ennetustööst. Jane Saluorg

Ava originaalis

Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)