EL-i investeerimiskava pikendati ja suurendati 500 miljardi euroni
Lisatud 13.12.2017

TALLINN, 12. detsember, BNS– Euroopa Parlament teatas teisipäeval Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fondi (EFSI) tegevuse pikendamisest 2020. aastani ja selle vahendite suurendamisest 500 miljardi euroni.
EFSI loodi 2015. aastal, et toetada majanduse taastumist. Nüüd pikendati selle kestust 2020. aastani ning
ühtlasi eraldati fondile Parlamendi täiskogu otsusega lisaraha, teatas Parlament.
Parlamendi teatel suurendatakse uute eeskirjadega Euroopa investeerimisnõustamise keskuse osatähtsust ning
selle tegevus muutub kohalikul tasandil nähtavamaks. Lisaks sellele delegeerib Euroopa Investeerimispank
(EIB) võimaluse korral väikeste projektide valimise ja jälgimise riiklikele tugipankadele.
Eeskirjade kohaselt võib EIB ka erandkorras toetusesaaja kulusid vähendada, kui turupinged võivad projekti
realiseerimist takistada.
"Soovisime EFSI kaasajastada ja võimaldada selle laiemat kasutamist piirkondades, kus investeeringutest on
kõige suurem puudus. Nüüd on meil ka objektiivne hindamismehhanism kõige paremate projektide
tuvastamiseks," ütles Parlamendi eelarvekomisjoni raportöör José Manuel Fernandes.
"Kokkuleppe saavutamine oli keeruline, aga see on hea kokkulepe. See toob endaga kaasa selliste projektide
rahastamise, millel on tõeline lisaväärtus ja mis toetavad majanduskasvu ja loovad töökohti," sõnas
majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör Udo Bullmann.
"EFSI abil on mobiliseeritud juba rohkem kui 250 miljardit eurot ning see on aidanud luua 600 000 töökohta
ja toetanud 400 000 väikese- ja keskmise suurusega ettevõtet," lisas ta.
Euroopa Investeerimispanga hallatav EFSI loodi 2015. aastal algselt kolmeks aastaks, et investeerida
reaalmajandusse 315 miljardit eurot. Nüüd tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada fondi kestust
praeguse EL-i mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni 2020. aastal ning suurendada investeeringute
kogusummat 500 miljardi euroni.
Refereeritud BNS uudist. 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)