Võidujooks põhja.
Lisatud 23.03.2018

 15. märtsil 2018. aastal Kopenhaagenis toimunud kõigi Läänemere-äärsete riikide meremeeste ja ohvitseride ametiühingute kohtumisel peeti arutelusid Norra valitsuse laastava ettepaneku suhtes.

Norra valitsuse ettepanekul seada piir meremiilidele, võimaldamaks reisilaevade registreerimist Norra NIS registris, on kindlasti nii lühikeses kui pikas perspektiivis dramaatilised tagajärjed.

Piirangu seadmine meremiilidele, et kindlaks määramata, kes võib kasutada NIS registrit koos meremeeste rahvusvahelise palgatasemega, loob väga erinevad konkurentsitingimused kogu Põhjamaade parvlaeva turu jaoks.

Muude lähedalasuvate liinidega ettevõtted ei istu paigal nähes konkureerivat ettevõtet, millel on täiesti erinevad ebaõiglased tingimused, samal ajal kui nad kõik tegutsevad ühel ja samal turul. See avaldab märkimisväärset mõju kõikidele teistele Balti- ja Põhjamere riikidele.

Me kardame suuri soovimatuid tagajärgi, mis tulenevad sellest, kui muudetakse määrust, mis piirab meremiilide arvu ja ka kõiki teisi NISi muudatusi, mis võrreldes tänasega piiranguid laiendavad.

Nende muudatuste tagajärg on alustada "Võidujooksu põhja", mis praktikas on doominoefekt, mis paneb üha rohkem riike ja teisi liine sama surve alla. Doominoefekti, mis pikemas perspektiivis muudab kogu Põhjamaade parvlaevanduse tööjõu turgu.

Ärge arvake, et selline otsuse muudatus on riiklik probleem. Sellel on suur mõju kogu parvlaeva liiklusele Balti- ja Põhjamere piirkonnas.

Sellest tulenevalt nõuame tungivalt, et Norra valitsus ei teeks Norra NISi registri eeskirjades mingeid muudatusi ja jätaks selle nii nagu see on!

Meremeest ja ohvitseride ametiühingud (riigid, mille taga on x ei osalenud koosolekul, kuid peaaegu kindlasti jagavad nad teiste riikide arvamust)

Soome
Venemaa (x)
Eesti
Läti (x)
Leedu (x)
Poola
Saksamaa
Taani
Rootsi
Norra


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)