EMSA pressiteade
Lisatud 29.03.2018

EMSA pressiteade
Täna, 29.03.2018, tegi Tallinna Ringkonnakohus TRANSIIDIKESKUSE AS-i poolt Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu usaldusisik Sergey Mastepani koondamise osas otsuse, millega andis täielikult kohtuvõidu S.Mastepanile, jättes ka varem S.Mastepanile kohtuvõidu andnud maakohtu otsuse resolutsiooni muutmata, ning jättis menetluskulud TRANSIIDIKESKUSE AS-i kanda. Eelnevalt on S.Mastepan võitnud kohtus ka vaidluse tema ebaseadusliku vallandamise küsimuses. Kuivõrd TRANSIIDIKESKUSE AS pärast S.Mastepani töölepingu ülesütlemise ebaseaduslikuks tunnistamist lõpetas tema töölepingu koondamise tõttu, vaidlustas S.Mastepan ka koondamise. Maakohus tunnistas ka töölepingu koondamise tõttu lõpetamise ebaseaduslikuks, mistõttu tuli Transiidikeskuse AS-il S.Mastepan tööle ennistada. Ringkonnakohus leidis tänases kohtuotsuses, et maakohtu otsuse resolutsiooni muutmiseks alust ei ole, muutes S.Mastepani taotlusel siiski maakohtu otsuse põhjendusi osas, milles maakohus leidis ka ringkonnakohtu hinnangul ebaõigesti, et töölepingu ülesütlemise seisuga koondamisolukord esines ja et TRANSIIDIKESKUSE AS tõendas hagejale teise töö pakkumise ja väljaõppe andmise võimatust. See tähendab, et ringkonnakohtu tänasest otsusest tulenevalt loetakse, et koondamisolukorda S.Mastepani koondamise puhul ei esinenud (st koondamine ei olnud õigustatud) ja et tööandja ei ole tõendanud ka seda, et ta enne töölepingu 29.06.2016 ülesütlemist ei saanud pakkuda S.Mastepanile teist tööd ega saanud talle pakkuda väljaõpet teise töö tegemiseks.
EMSA esimees Jüri Lember : „Õigus ja õiglus on hetkel jälle kohtus jalule seatud. Huvitav saab olema TRANSIIDIKESKUSE AS-i uute omanike nägemus käivasolevatesse kohtuvaidlustesse töötajate esindajatega. Lisaks Sergey kohtuasjale on ka ametiühingu ja TRANSIIDIKESKUSE AS-i vahel veel kaks kohtuvaidlust käimas. Oleks huvitav teada, kas Saksa päritolu ostjat on antud konfliktist üldse teavitatud.“
Ringkonnakohtu otsuse tänasel kujul jõustumisel ei saa TRANSIIDIKESKUSE AS enam väita, et S.Mastepani koondamine oli õigustatud.
TRANSIIDIKESKUSE AS-l on võimalus ja õigus ringkonnakohtu otsuse vaidlustamiseks esitada Riigikohtule kassatsioonkaebus 30 päeva jooksul arvates ringkonnakohtu otsuse kättesaamisest. Ringkonnakohtu otsus ei muuda aga maakohtu otsuse viivitamatu täitmise kohustust ehk siis Sergey Mastepanil on jätkuvalt õigus tööd teha ja TRANSIIDIKESKUSE AS-il on jätkuvalt kohustus talle tööd anda ja maksta S.Mastepanile töötasu ka juhul, kui tööd ei anna. Seoses varasema maakohtu otsusega maksab tööandja seniajani EMSA usaldusisikule Sergey Mastepanile igakuiselt keskmist palka alates 31.oktoobrist 2017.

Täiendav info Jüri Lember tel.5012507
 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)