Europarlamendiliikmed keelduvad maanteetranspordi sektori liberaliseerimisest ja nõuavad autojuhtidele õiglast tasu!
Lisatud 27.04.2018

Uute lähetatud töötajate reeglite kohaldamisel maanteetranspordi sektoris said autojuhid ja ametiühingud tõelise võidu! Parlamendiliikmed soovitasid lõpetada maantee transpordi põhjendamatu väljajätmise ELi tagatisest - sama tasu sama töö eest samas kohas.

Parlamendiliikmed soovitavad sõidu- ja puhkeaja osas jätta reeglid samaks nagu nad seni on. Nad kinnitasid ka seda, et iganädalane puhkus tuleb veeta sõidukist eemal, mis on kooskõlas hiljutiste Euroopa Kohtu otsustega. See on veel üks samm selle suunas, et lõpetada šokeeriv olukord, kus tuhanded autojuhid veedavad oma nädalavahetused veoautodes magades.

Kabotaaži osas (kui ühe riigi juht või sõiduk võtab kaupa ja tarnib mõnes teises liikmesriigis), hääletasid parlamendiliikmed rangemate eeskirjade poolt, mis kaitsevad kohalikke sõidukijuhte ebaausa konkurentsi eest. Nad soovitasid juhil lubada ainult 2 päeva kabotaaži kuus ja et ka sõiduki osas, millel ta sõitis, tuleks veel 7 päeva jooksul selles riigis kabotaaž keelata..
 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)