TK AS töötajatele
Lisatud 13.09.2018

 

TK AS töötajatele

 

 

22.05. 2018.a.  otsustas Ringkonnakohus jätta jõusse Maakohtu otsuse 30.10.2017, millega Teie ettevõtte EMSA osakonna  usaldusisik pikaajaline dokker Sergei Mastepan ennistati tööle. Selle otsusega sai lõpliku kinnituse asjaolu, et tööandja soovis kahel korral ebaseadusliku tegevuse kaudu vabaneda töötajate, EMSA liikmete poolt, seaduslikult valitud esindajast.

Alates 30.10.2017  on Sergei esitanud tööandjale 10 avaldust võimaldada talle tööd. Tööandja on samaväärne arv kordi vastanud, et kahjuks pole tööd anda.  Samas on tööandja täitnud oma kohustust maksta Sergeile töötasu.

Korduvalt on Transiidikeskuse AS juhtkond püüdnud  jätta töötajatele muljet, et justkui ei oleks Sergei Mastepan midagi teinud oma usaldusisikuks oleku ajal. Siinkohal tahame kõigile meelde tuletada, et   enne Sergei Mastepani ebaseaduslikuks kuulutatud vallandamist  1. Оktoobril  2015.a., oli Sergei läbi töötanud ja enamiku EMSA liikmetega ettevõttes läbi arutanud kollektiivlepingu projekti ja osalenud Teie huvide eest peetud kollektiivläbirääkimistel Riikliku Lepitaja vahendusel  ( kus taotleti kõigile töötajatel 200 eurost põhipalga tõusu). Samuti on ta kohtunud kahel korral ettevõtte tollase juhi Erik Laidveega ja taotlenud mitmete oluliste probleemide kohest lahendamist. 2015.aasta sügisel. Peale Sergei vallandamist, said töötajad enamuse neist hüvedest, mis Sergei töö tulemusena olid kollektiivlepingu projekti sisse kirjutatud, sealhulgas õnnetusjuhtumi põhise kindlustuse.

 

Kallid Transiidikeskuse AS töötajad !

Nüüd kui ettevõttel on uus omanik, kelle põhiväärtuste hulka kuulub ka euroopalik sotsiaaldialoog, siis oleneb ennekõike Teie seisukohast ja aktiivsusest, et Sergei Mastepan saaks tagasi tööle ja teil oleks igal ajahetkel ettevõttes inimene, kes kartmatult asub seisma tõe ja õigluse eest, ennekõike ohutu töökeskkonna ja õiglase töötasu eest. Meie teame, et iseenese ja oma õiguste eest seismine ei ole paljudele kerge ülesanne, aga ilma seda raskust ületamata, ei saa me ka pärandada oma lastele ja lastelastele õnnelikku tulevikku. See ei ole õiglane, et makstavast töötasust suudame vaevalt ennast ära elatada kuigi oleme igapäevaselt andnud endast kõik oleneva, et tööandjal ja ettevõttel hästi läheks.

EMSA esimehena olen kindel, et ettevõttes peab olema mees, kelle õlgadele võib panna selle raske koorma – seista kõigi teie hea käekäigu ja tuleviku eest.  Täna istub ta kodus, piltlikult öeldes ahju peal.  Kuna keegi mitte midagi ei nõua, siis tööandja ongi arvamusel, et kõik on kõige paremas korras.

 

Kapten Jüri Lember, EMSA esimees


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)