Merendusringkonnad tunnustasid silmapaistvaid merendustegusid ja -tegijaid.
Lisatud 01.10.2018

 Aasta Merendusteo vääriliseks pidasid merendusringkonnad Vabariigi Valitsuse initsiatiivi ja tööd Eesti Vabariigi kaubalaevastiku taastamismeetmete kavandamisel ning seeläbi merenduse jätkusuutlikkuse tagamisel. Eesti Vabariigi merenduse arengukava aastateks 2012-2020 näeb esimese prioriteetse tegevusena ette omamaise kaubalaevastiku taastamismeetmed. Nende all peetakse silmas riigipoolselt konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomist Eesti lipu all kaubalaevadega opereerivatele ettevõtjatele ja seeläbi täiendavate töökohtade tekitamist meie meremeestele. Peaminister Jüri Ratase juhitav valitsus on esimene, kes võttis oma üheks prioriteediks Eesti lipu all seilavate aluste taastekkimise maailmameredel ja seeläbi kogu meie meremajanduse elavdamise. 
Parim merekeskkonna hoiule ja -säästmisele suunatud tegu ehk Hea Mere Hoidja väärikas tiitel anti Tallink Grupile merekeskkonna hoidmise eest läbi viimaste aastate kõige keskkonnasõbralikuma mootorlaeva Megastar liinile toomise. Kasutades kütusena veeldatud maagaasi, on laeva ökoloogiline jalajälg võrreldes tavapäraste laevadega oluliselt väiksem.
Mereharijaks 2018 esitasid merendusorganisatsioonid endise vanemmehaaniku ja laevamehaanika õppejõu Jüri Kase pikaajalise töö eest eesti merekeele edendamisel ja tulevaste meremeeste koolitamisel. Jüri Kask alustas 2002.aastal tööd Eesti Mereakadeemias esmalt mehaanikateaduskonna lektorina, hiljem mehaanikateaduskonna dekaanina ja õppeprorektorina. Tänaseks pensionil olev endine õppejõud ja meremees, Eesti Laevamehaanikute Liidu asutaja ja Merekeele nõukoja liige ei panusta enam küll igapäevaselt noorte meremeeste harimisse, kuid on oma sügava jälje merehariduse põllule vaieldamatult jätnud.

Sihtasutuse nõukogu esimees Tarmo Kõuts märkis külalisi tervitades, et pideva kritiseerimise ja mitterahulolelmise vahel on väga oluline ka suuri tegusid ja tegijaid märgata. „Kui tänasest rääkida, siis nii valitsuse, kui Tallinki tegevus on pideva kriitikatule all, meie leiame, et need kaks suurt tegu vajavad kindlapeale ühiskondlikku tunnustust ja teadvustamist – vaid selliseid samme tehes saame me rääkida Eesti, kui mere- ja merendusriigi tulevikust“. Valitsuse nimel tunnustuse vastu võtnud majandusminister Kadri Simson mainis, et esialgu võib seda äramärkimist küll alles innustuseks pidada aga andis mererahvale ka teada, et taastamismeetmete pakett on kohe kohe Riigikogu lauale jõudmas.

Kapten Uno Lauri Merekultuuri sihtasutus koondab väärikaid merendusorganisatsioone ja meremehi ning on ellu kutsutud toetama ja tunnustama Eesti merekultuuri järjepidevuse ja arendamisega tegelevaid isikuid ja ettevõtteid, samuti merendusega seotud teadus- ja uurimisprojekte. Sihtasutuse fondi algkapitali on pannud elupõline kapten ja Eesti merenduse ja merekeele eest seisja Uno Laur, sihtasutus on avatud koostööle - oodatakse kaasamõtlejaid, kaasfinantseerijaid ja teisi Eesti merenduse heast käekäigust huvitatuid. 

Lisainfo:
Tarmo Kõuts
SA Uno Lauri Merekultuuri SA nõukogu esimees
Tel. 5031088

Riina Aasma
Juhatuse liige 
5094272
Riina.aasma@gmail.com

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)