PRESSITEADE
Lisatud 17.10.2018

 

Eile, 16.10.2018, saime teate ja lugesime avalikust meediast ( ERR uudised ), et meie, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu liikmeskonna üks tööandjatest, TS Laevad OÜ, on pöördunud Riikliku Lepitaja poole ja katkestanud kollektiivläbirääkimised.

Samas avalikus teates on kirjas, et  TS Laevad OÜ on justkui pidanud aktiivselt läbirääkimisi alates märtsikuust ja justkui ametiühingu poolselt on järjest ülesse kerkinud uusi nõudmisi.

Seega oleme sunnitud avalikult selgitama olukorda kuigi ettevõtte soov on olnud pidada läbirääkimiste sisu konfidentsiaalsena.

Alates 21.märtsist k.a. oleme erinevates kvoorumites kohtunud vähemalt 12 korda ja väga mitmetes kollektiivlepingu punktides oleme nõustunud tööandja sõnastusega või loobunud vastavate nõuete jätkuvast esitamisest. Küll aga käitus tööandja keset suve, 21.juunil ebaeetiliselt. Läbi ühe juhatuse liikme, kes külastas laevaperesid, pakkus TS Laevade juhtkonna liige töötajatele tervelt 18-st punktist koosnevaid hüvesid, et vabaneda kollektiivlepingu sõlmimisest  ametiühingu vahendusel. 

Iseenesest mõistetavalt muutis tööandja selline käitumine läbirääkimiste laua taga toimuvat.

Parvlaevadel töötavad laevaperede liikmed ei nõua tegelikkuses ja kollektiivlepingu läbirääkimistel mitte midagi erakordset. Töötajate poolsetes põhinõudmistes soovitakse vaid, et makstava töötasu väärtus ajas pidevalt ei kahaneks. Soovitakse, et õnnetusjuhtumid töökeskkonnas oleks vähegi inimväärselt kindlustatud. Esimene oluline soov tähendab, et iga-aastaselt korrigeeritaks töötajate töötasusid möödunud kalendriaasta tarbijahinnaindeksi (THI) väärtuses. Kõige madalamatel palgaastmetel soovitakse tunnitasumäära tõstmist 50 sendi võrra tunnis. Täna on antud ettevõttes madruse tunnitasumäär 5 eurot, mis teeb keskmise kuu normtundide (168,5) eest töötasuks brutona 842,5 eurot. See on üle 2 euro vähem, kui on tavaks madruste töö eest maksta teistes Eesti  laevandusettevõtetes, kellega on EMSA-l kollektiivlepingud.   Tööandja on pakkunud esimesel korral, THI-st sõltuvat, 8,3 sendist ja teisel korral 10 sendist tunnitasumäära tõstmist, mis annaks vastavalt kuus juurde 14 või 17 eurot brutona. Seda olukorras, kus riigis on keskmine brutopalk kasvanud üle 65 euro aastas ja antud ettevõttes pole töötasu kahel aastal sentigi tõstetud.

Vaatamata kirjalikule järelepärimisele, ei ole ettevõte soovinud ka valgustada 2017.aasta majandusaasta aruande mõningaid numbreid. Küsisime, milles seisneb 4,9 miljoni euro suurune amortisatsioon ehk siis varade väärtuse kahanemine ühe aasta jooksul, aga samuti seda kui palju maksti tegevjuhtkonnale 2017.aasta eest preemiat. Kuigi läbi riigi osaluse on justkui tegemist üldrahvaliku ettevõttega, ei ole meil nendele küsimustele senini vastust.   

Pideva raha nappuse üle kurtmise kõrval on samaaegselt kollektiivläbirääkimiste laua taha juba kevadest saati kaasatud, tõenäoliselt üsna kulukas, tööõiguse valdkonna nõustamisfirma. Ettevõtte taolisest käitumisest jääb mulje, et ei emaettevõttes AS Tallinna Sadam ega tütarettevõttes TS Laevad, ei tööta ühtegi tööõiguse valdkonnas pädevat juriidilise haridusega isikut. Töötajatel tekib õigustatud küsimus, et kas jutt raha nappusest vastab tegelikkusele.     

Loodame, siis nüüd, kui ettevõte teavitas läbirääkimiste katkestamisest, saada mitmetele küsimustele vastused ajakirjanike kaasabil ja Riikliku Lepitaja juures.

 

Jüri Lember, EMSA esimees

e-post: jlem@online.ee; tel.5012507


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)